Kamień Pomorski, katedra św. Jana Chrzciciela

Opus 290 (1888, przebudowany 1935-1941, zdewastowany 1945)
II+P, 47 głosów, traktura mechaniczna z dźwignią Barkera


Cammin in Pommern Dom - Kamień Pomorski, katedra karta z kalendarza 1928 rok

Dyspozycja

Stan od 1888 do 1935 r.

Manual I
Hauptwerk
Manual II
Oberwerk
Manual III
Fernwerk (Schweller)
Principal 16′
Quintatön 16′
Principal 8′
Viola di Gamba 8′
Gemshorn 8′
Flöte 8′
Bordun 8′
Nasard 5 1/3′
Octave 4′
Gemshorn 4′
Rohrflöte 4′
Rauschquinte 2f.
Cornett 4f.
Mixtur 5f.
Trompete 8′
Bourdon 16′
Principal 8′
Salicional 8′
Rohrflöte 8′
Flûte Harmonique 8′
Principal 4′
Spitzflöte 4′
Nasard 2 2/3′
Flautino 2′
Progressio Harm. 2-4f.
Oboe 8′
Lieblich Gedackt 16′
Geigen Principal 8′
Flauto d’amore 8′
Aeoline 8′
Voix céleste 8′
Lieblich Gedackt 8′
Fugara 4′
Flauto traverso 4′
Vox angelica 16′
Clarinette 8′

Pedal
Untersatz 32′
Principalbass 16′
Violonbass 16′
Subbass 16′
Quintbass 10 2/3′
Octavbass 8′
Violoncell 8′
Bassflöte 8′
Octave 4′
Posaune 16′
Trompete 8′

Połączenia: Manual Coppel II-I, Manual Coppel III-I, Pedal Coppel I

Międzyzdroje

Opus 56 (1862)
I+P, 8 głosów, traktura mechaniczna

Międzyzdroje, organy
Fot. https://fotopolska.eu

Dyspozycja

Manual Pedal
Principal 8′
Salicional 8′
Gedackt 8′
Octave 4′
Flöte 4′
Mixtur 3f.
Subbass 16′
Violon 8′

Pedal Coppel


Opus 712 (1914)
II+P, 22 głosy, traktura pneumatyczna

Organy zostały poświęcone 4 października 1914 roku w Dziękczynne Święto Żniw.

Dyspozycja

Manual I Manual II Pedal
Bourdon 16′
Principal 8′
Salicional 8′
Gamba 8′
Hohlflöte 8′
Octave 4′
Flauto 4′
Piccolo 2′
Rauschquinte 2f.
Lieblich Gedackt 16′
Geigen Principal 8′
Harmonieflöte 8′
Aeoline 8′
Voix céleste 8′
Zartgedackt 8′
Fugara 4′
Flauto traverso 4′
Oboe 8′
Subbass 16′
Echobass 16′
Cello 8′
Bassflöte 8′

Manual Coppel II-I, Superoctav Coppel zu I, Superoctav Coppel zu II, Superoctav Coppel I-II, Pedal Coppel zu I, Pedal Coppel zu II

Drawsko Pomorskie, kościół Zmartwychwstania Pańskiego

Opus 700 (1913, przebudowane 1940)
II+P, 26 głosów, traktura pneumatyczna

Drawsko Pom Kosciol Zmartwychwstania organy
Fot. Wikimedia Commons

Organy przebudowane w duchu „Freiburger Orgelbewegung” przez zakład B. Grüneberg w 1940 r.

Dyspozycja

Stan po 1940 r.

Manual I Manual II Pedal
Bordun 16′
Principal 8′
Gedackt 8′
Octave 4′
Hohlflöte 4′
Octave 2′
Rauschpfeife 1 1/3′
Mixtur 5f.
Trompete 8′
Ital. Principal 8′
Pommer 8′
Octave 4′
Waldflöte 4′
Nasat 2 2/3′
Nachthorn 2′
Terz 1 3/5′
Scharf 4f.
Krummhorn 8′
Principalbass 16′
Subbass 16′
Octave 8′
Bassflöte 8′
Octave 4′
Choralbass 2′ u. 1′
Posaune 16′
Singend Cornett 2′

Połączenia: Manual Coppel II-I, Pedal Coppel I, Pedal Coppel II

Trzebieszewo

Opus 796 (1940)
II+P, 16 głosów, traktura pneumatyczna

Organy Trzebieszewo
Fot. Wikimedia Commons

Ostatni znany numerowany instrument firmy B. Grüneberg.

Dyspozycja

Manual I Manual II (Ekspr.) Pedal
Prinzipal 8′
Dulciana 8′
Octave 4′
Schwiegel 2′
Mixtur 3f.
Singend Gedackt 8′
Ital. Prinzipal 4′
Blockflöte 4′
Waldflöte 2′
Sifflöte 1′
Terz Zymbel 2f.
Subbass 16′
Zartbordun 16′
Octave 8′
Choralbass 4′
Octave 2′

Połączenia: Manual Coppel II-I, Pedal Coppel I, Pedal Coppel II

Stargard, kościół mariacki

Opus 625 (1911, zniszczone 1945)
III+P, 55 głosów, traktura pneumatyczna

Fot. ze zbiorów własnych

Dyspozycja

Manual I Manual II Manual III
Principal 16′
Bourdon 16′
Principal 8′
Gamba 8′
Soloflöte 8′
Rohrflöte 8′
Octave 4′
Spitzflöte 4′
Dulciana 4′
Quinte 2 2/3′
Octave 2′
Cornett 3-4f.
Scharf 5f.
Tuba 16′
Trompete 8′
Quintatön 16′
Principal 8′
Hohlflöte 8′
Gemshorn 8′
Gedackt 8′
Octave 4′
Fugara 4′
Rohrflöte 4′
Piccolo 2′
Mixtur 4f.
Fagott 16′
Clarinette 8′
Lieblich Gedackt 16′
Geigen Principal 8′
Salicional 8′
Konzertflöte 8′
Lieblich Gedackt 8′
Aeoline 8′
Voix céleste 8′
Praestant 4′
Viola 4′
Flauto traverso 4′
Flageolet 2′
Progressio harm. 2-4f.
Oboe 8′
Vox Humana 8′
Pedal
Untersatz 32′
Principalbass 16′
Violonbass 16′
Subbass 16′
Echobass 16′
Quintbass 10 2/3′
Octavbass 8′
Cello 8′
Bassflöte 8′
Octave 4′
Posaune 32′
Posaune 16′
Trompete 8′
Clarine 4′

Połączenia: Manual Coppel II-I, Manual Coppel III-I, Manual Coppel III-II, Pedal Coppel I, Pedal Coppel II, Pedal Coppel III, Superoctav Coppel I-II, Suboctav Coppel II-III

Berlin, Eliaskirche

Opus 612 (1910, uszkodzone 1945, przebudowane 1953)
III+P, 46 głosów, traktura pneumatyczna

fot. MACHmit! Museum

Dyspozycja

Stan na lata 1910-1945

Manual I
Hauptwerk
Manual II
Schwellwerk
Manual III
Fernwerk
Principal 16′
Principal 8′
Gamba 8′
Hohlflöte 8′
Bourdon 8′
Dulciana 8′
Octave 4′
Rohrflöte 4′
Rauschquinte 2f.
Cornett 3-4f.
Mixtur 4f.
Tuba 16′
Trompete 8′
Bourdon 16′
Viola Principal 8′
Salicional 8′
Flûte harmonique 8′
Gemshorn 8′
Quintatön 8′
Praestant 4′
Flöte 4′
Flautino 2′
Mixtur 4f.
Clarinette 8′
Lieblich Gedackt 16′
Geigen Principal 8′
Konzertflöte 8′
Rohrflöte 8′
Aeoline 8′
Voix céleste 8′
Fugara 4′
Flauto traverso 4′
Piccolo 2′
Harmonia aetherea 2-3f.
Oboe 8′
Pedal
Contrabass 16′
Violonbass 16′
Subbass 16′
Echobass 16′
Quintbass 10 2/3′
Octavbass 8′
Cello 8′
Bassflöte 8′
Octave 4′
Posaune 16′
Trompete 8′

Połączenia: Manual Coppel II-I, Manual Coppel III-I, Manual Coppel III-II, Pedal Coppel I, Pedal Coppel II, Pedal Coppel III, Superoctav Coppel I-II

Berlin, Galiläakirche

Opus 603 (1910)
II+P, 32 głosy, traktura pneumatyczna

Galiläakirche Altar und Orgel 1910.JPG
Fot. Wikimedia Commons

Dyspozycja

Manual I Manual II Pedal
Principal 16′
Principal 8′
Gamba 8′
Hohlflöte 8′
Rohrflöte 8′
Octave 4′
Soloflöte 4′
Rauschquinte 2f.
Cornett 3-4f.
Mixtur 4f.
Trompete 8′
Bourdon 16′
Geigen Principal 8′
Salicional 8′
Aeoline 8′
Voix céleste 8′
Lieblich Gedackt 8′
Konzertflöte 8′
Fugara 4′
Flauto traverso 4′
Doublette 2f.
Oboe 8′
Contrabass 16′
Subbass 16′
Echobass 16′
Quintbass 10 2/3′
Octavbass 8′
Violon 8′
Cello 8′
Bassflöte 8′
Octave 4′
Posaune 16′

Połączenia: Manual Coppel II-I, Superoctav Coppel I, Suboctavcoppel II-I, Suboctavcoppel II, Pedal Coppel I, Pedal Coppel II

Białogard, kościół mariacki

Opus 660 (1912, rozbudowane 1936)
III+P, 35 głosów, traktura pneumatyczna

Fot. Maciej Sztuba

Dyspozycja

Stan na lata 1912-1936

Manual I Manual II Manual III
Principal 16′
Principal 8′
Gamba 8′
Hohlflöte 8′
Dolce 8′
Octave 4′
Spitzflöte 4′
Rauschquinte 2f.
Cornett 3-4f.
Trompete 8′
Bourdon 16′
Viola Principal 8′
Gemshorn 8′
Konzertflöte 8′
Rohrflöte 8′
Praestant 4′
Rohrflöte 4′
Mixtur 4f.
Lieblich Gedackt 16′
Geigen Principal 8′
Salicional 8′
Aeoline 8′
Voix céleste 8′
Gedackt 8′
Fugara 4′
Flauto traverse 4′
Progressio harm. 2-3f.
Oboe 8′
Pedal
Contrabass 16′
Subbass 16′
Echobass 16′
Octavbass 8′
Cello 8′
Bassflöte 8′
Posaune 16′

Połączenia: Manual Coppel II-I, Manual Coppel III-I, Manual Coppel III-II, Superoctav Coppel I-II, Suboctav Coppel II-III, Pedal Coppel I, Pedal Coppel II, Pedal Coppel III

Stan po 1936

Manual I Manual II Manual III
Principal 16′
Principal 8′
Gamba 8′
Hohlflöte 8′
Dolce 8′
Octave 4′
Spitzflöte 4′
Quinte 2 2/3′
Octave 2′
Sifflöte 1′
Cornett 3-4f.
Mixtur 6f.
Trompete 8′
Gemshorn 8′
Rohrflöte 8′
Quintade 8′
Praestant 4′
Rohrflöte 4′
Nasat 2 2/3′
Schwiegel 2′
Mixtur 4f.
Krummhorn 8′
Lieblich Gedackt 16′
Aeoline 8′
Voix céleste 8′
Gedackt 8′
Fugara 4′
Flauto traverse 4′
Salicet 2′
Quinte 1 1/3′
Progressio harm. 2-3f.
Oboe 8′
Pedal
Contrabass 16′
Subbass 16′
Echobass 16′
Quintbass 10 2/3′
Octavbass 8′
Cello 8′
Bassflöte 8′
Choralbass 4′
Nachthorn 2′
Mixtur 3f.
Posaune 16′

Połączenia: Manual Coppel II-I, Manual Coppel III-I, Manual Coppel III-II, Superoctav Coppel I-II, Suboctav Coppel II-III, Pedal Coppel I, Pedal Coppel II, Pedal Coppel III

Ratzeburg, Domkirche

Opus 450 (1902, rozebrane po 1945)
III+P, 41 głosów, traktura pneumatyczna

Manual I
Hauptwerk
Manual II
Oberwerk
Manual III
Fernwerk
Viola 16′
Bourdon 16′
Principal 8′
Gamba 8′
Hohlflöte 8′
Gedackt 8′
Octave 4′
Gemshorn 4′
Quinte 2 2/3′
Octave 2′
Cornett 3f.
Mixtur 4f.
Trompete 8′
Quintatön 16′
Principal 8′
Salicional 8′
Flauto traverso 8′
Praestant 4′
Harmonieflöte 4′
Octave 2′
Mixtur 3f.
Clarinette 8′
Lieblich Gedackt 16′
Geigen Principal 8′
Bourdon 8′
Aeoline 8′
Vox coelestis 8′
Fugara 4′
Flauto dolce 4′
Progressio harm. 1-3f.
Oboe 8′
Pedal
Principalbass 16′
Violonbass 16′
Subbass 16′
Nasard 10 2/3′
Octavbass 8′
Cello 8′
Bassflöte 8′
Octave 4′
Posaune 16′
Trompete 8′

Połączenia: Manual Coppel II zu I, Manual Coppel III zu I, Pedal Coppel zu Manual I, Pedal Coppel zu Manual II

Liepāja, Sv. Trīsvienības katedrāle

Bez numeru (1885)
IV+P, 131 głosów, traktura mechaniczna z dźwignią Barkera

Fot. Szymon L. Januszkiewicz

Dyspozycja

Manual I
Echowerk
Manual II
Hauptwerk
Manual III
Brustwerk
I. Abtheilung
Zartflöte 8′
Viola d’Amour 8′
Harmonica 16′
Vox Angelica 8′

II. Abtheilung
Quintatön 16′
Viola 8′
Fugara 8′
Traversflöte 8′
Lieblich Gedackt 8′
Geigen Principal 4′
Traversflöte 4′
Zartflöte 4′
Vox Humana 8′

I. Abtheilung
Geigen Principal 32′ (od G)
Principal 16′
Principal 8′
Trompete 16′
Trompete 8

II. Abtheilung
Salicional 8′
Gemshorn 8′
Doppelflöte 8′
Octave 4′
Gemshorn 4′
Octave 2′
Waldflöte 2′
Cornetti 2-4f.

III. Abtheilung
Viola 16′
Viola 8′
Geige 8′
Flöte Harmonique 8′
Portunal 8′
Gedackt 8′
Quintatön 8′
Geige 4′
Portunal 4′
Gedackt 4′
Clarinette 16′
Clarinette 8′

IV. Abtheilung
Flauto Major 16′
Principal 8′
Flöte 8′
Bourdon 8′
Oboe 8′
Clairon 4′

V. Abtheilung
Gedackt 8′
Quinte 5 1/3′
Octave 4′
Terz 3 1/5′
Quinte 2 2/3′
Septime 2 2/7′
Octave 2′
Terz 1 3/5′
Octave 1′
Mixtur 2-6f.
Scharf 3-4f.

I. Abtheilung
Untersatz 32′ (od c)
Geigen Principal 16′
Viola di Gamba 16′
Viola di Gamba 8′
Hohlflöte 8′
Gedackt 8′
Gedackt-Quinte 5 1/3′
Viola 4′
Hohlflöte 4′
Fagott 16′

II. Abtheilung
Bourdon 16′
Principal 8′
Füllflöte 8′
Spitzflöte 8′
Flauto amabile 8′
Octave 4′
Spitzflöte 4′
Quinte 2 2/3′
Octave 2′
Terz 1 3/5′
Cornett 4f.
Mixtur 3-5f.
Trompete 8′

Manual IV
Oberwerk
Pedal
I. Abtheilung
Salicional 16′
Gedackt 16′
Geigen Principal 8′
Salicional 8′
Liebesgeige 8′
Voix Coelestis 8′
Doppelflöte 8′
Rohrflöte 8′
Octave 4′
Rohrflöte 4′
Nasard 2 2/3′
Flautino 2′
Mixtur 2-4f.
Schalmey 8′
Harmonica 8′

II. Abtheilung
Aeoline 16′
Aeoline 8′

I. Abtheilung
Contrabass 32′
Untersatz 32′
Majorbass 16′
Offenflöte 8′
Füllflöte 4′
Bombarde 32′
Posaune 16′

II. Abtheilung
Principal 16′
Octave 8′
Quinte 5 1/3′
Octave 4′
Quinte 2 2/3′
Octave 2′
Posaune 8′
Clarion 4′
Clairon 2′

III. Abtheilung
Violon 16′
Violoncello 8′
Dulcian 16′

IV. Abtheilung
Subbass 16′
Quinte 10 2/3′
Gedackt 8′
Terz 6 2/5′
Septime 4 4/7′
Dulcian 8′

V. Abtheilung
Viola di Gamba 16′
Bourdon 16′
Quintatön 16′
Viola 8′
Flöte 8′
Bourdon 8′
Gedackt 4′
Flautino 2′
Dulcian 4′
Dulcian 2′

20 rejestrów pomocniczych, w tym połączenia, zawory bezpieczeństwa itp.